ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘સૂરજ કદાચ ઊગે' કાવ્યસંગ્રહના લેખક કોણ છે ?

હરિકૃષ્ણ પાઠક
ઝીણાભાઈ દેસાઈ
કવિ ન્હાનાલાલ
કિસનસિંહ ચાવડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના પ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા ?

મોહમ્મદ માંકડ
ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાલા
ગોવર્ધન ત્રિપાઠી
સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘બિલ્લો ટિલ્લો ટચ’ અને ‘જામ ભણીની જાત્રા’ કોની આત્મકથા છે ?

કુમારપાળ દેસાઈ
મોહમ્મદ માંકડ
ઉર્વિશ કોઠારી
ગુણવંત શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP