ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સાહિત્યકાર વિનોદ જોષીનું પૂરુંનામ જણાવો.

વિનોદ ત્રિકમદાસ જોષી
વિનોદ જયશંકર જોષી
વિનોદ હરગોવિંદ જોષી
વિનોદ અંબાલાલ જોષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘સંભવિત યુગે યુગે‘ હાસ્ય નવલના રચનાકાર કોણ છે ?

બકુલ ત્રિપાઠી
વજુ કોટક
તારાબહેન મોડક
રતિલાલ બોરીસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP