ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
જિવનનો આનંદ, રખડવાનો આનંદ જેવા લલિતનિબંધો તથા હિમાલયનો પ્રવાસ જેવા પ્રવાસ સાહિત્યના લેખક કોણ છે ?

કાકાસાહેબ કાલેલકર
કલાપી
મહાદેવભાઈ દેસાઈ
મણિલાલ દ્વિવેદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP