ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ચંદ્રકાન્ત શેઠનું કયું પુસ્તક 1986માં સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી દ્વારા પુરસ્કૃત થયું હતું ?

ભીની હવા, ભીના શ્વાસ
ધૂળમાંથી પગલીઓ
પડઘાની પેલે પાર
ગગન ધરા પર તડકા નીચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP