બાયોલોજી (Biology)
ગ્લાયકોજન એ શું છે ?

પોલિસૅકૅરાઈડ
વનસ્પતિનો સંગૃહિત ખોરાક
પ્રાણી જ સંગૃહીત ખોરાક
વનસ્પતિની કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ માટે ઉત્તમ દ્રાવક સાચું જૂથ કયું ?

પાણી, ક્લોરોફોર્મ, આલ્કોહોલ
આલ્કોહોલ, HCL, ઈથર
ક્લોરૉફોર્મ, બેન્ઝીન, ઈથર
આલ્કોહોલ, પાણી, બેન્ઝીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP