બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો :

તેલ – ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
ફૉસ્ફોલિપિડ - ફૉસ્ફેટ
કોર્ટીસોન – સ્ટેરૉન
અર્ગોસ્ટેરૉલ – સ્ટેરૉલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કાર્બોહાઈડ્રેટ જ્યારે લિપિડ સાથે જોડાય ત્યારે કયા નામે ઓળખાય છે ?

સ્ટેરૉલ
ગ્લાયકોલિપિડ
ફૉસ્ફોલિપિડ
સરળ લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP