બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એટલે,

ગ્લુકોઝનું બીજું નામ
સેલ્યુલોઝનું બીજુંનામ
ગ્લુકોઝની બનેલી શાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝની બનેલી અશાખિત શૃંખલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP