ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘શશિન્’ ઉપનામ કયા લેખકનું છે ?

ચંદ્રકાન્ત મહેતા
ચુનીલાલ મડિયા
ચંદ્રકાન્ત શેઠ
ચંદ્રકાન્ત બક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'ગોવિંદે માંડી ગોઠડી' હાસ્ય નિબંઘસંગ્રહના લેખક કોણ છે ?

જ્યોતિન્દ્ર દવે
બકુલ ત્રિપાઠી
હરીન્દ્ર દવે
ધીરુબહેન પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP