બાયોલોજી (Biology)
સ્વરૂપ, બંધારણ અને પ્રજનનમાં ખૂબ જ વિવિધતા દર્શાવતા અને કોષદિવાલવિહીન સજીવ સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સંધિપાદ
આપેલ તમામ
નુપૂરક અને સૂત્રકૃમિ
શૂળત્વચી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP