ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેના પૈકી સાહિત્યકાર વર્ષા અડાલજનું પુસ્તક જણાવો.

રેતપંખી
સાંજ છૂટ્યાની વેળા
રંગભૂમિ
વીજળીને ચમકારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP