ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેના પૈકી સાહિત્યકાર વર્ષા અડાલજનું પુસ્તક જણાવો.

રંગભૂમિ
સાંજ છૂટ્યાની વેળા
વીજળીને ચમકારે
રેતપંખી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP