ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેનામાંથી કયું નાટક સહકાર વિષયવસ્તુ ઉપર આધારિત છે ?

સાપ સીડી
કરો કંકુના
રમત શૂન્ય ચોકડીની
વેણીને આવ્યા ફૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP