ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેનામાંથી કયું નાટક સહકાર વિષયવસ્તુ ઉપર આધારિત છે ?

કરો કંકુના
સાપ સીડી
વેણીને આવ્યા ફૂલ
રમત શૂન્ય ચોકડીની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP