ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
લોકપ્રસિદ્ધ પદ ‘ભકિત કરવી તેને રાંક થઈને રહેવું’ના રચિયાનું નામ જણાવો.

નરસિંહ મહેતા
શામળ ભટ્ટ
દુલા ભાયા કાગ
ગંગાસતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સંત ખુરશીદાસ ઉપનામ કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારનું છે ?

મધુરાય
લાભશંકર ઠાકર
દિનકરરાય વૈદ્ય
વેણીભાઈ પુરોહિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP